Home Bestuur
         
  Vereniging & Bestuur

- Algemeen

- Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
 
Voorzitter:
       
Sj. de Vries   06-22569734   A. v.d. Meulenstrjitte 2
Stuur een email.        
       
Secretaris:        
mevr. K. Santema - Reitsma   0511-441349   De Pinksterblom 18
Stuur een email.        
       
Penningmeester:        
J. de Boer   0511-441728   Fogelsang 1
Stuur een e-mail.        
       
Nota´s uitvaarten:        
P. de Jong   0511-444495   Van Harinxmaloane 25
Stuur een e-mail.        
       
Ledenadministrateur:        
D. Schreiber   0511-442811   Suder Stasjonsstrjitte 14
Stuur een e-mail.        
       
Lid:        
mevr. G. de Bruin   06-10383873   Harmen Brouwerloane 2b
       
Lid:        
S. van der Wal   0511-446212   De Tuorrebout 10