Home Begraafplaatsen
         
  Vereniging & Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  Ons dorp heeft 2 begraafplaatsen.


De Bijzondere Begraafplaats (bij de PKN "De Ferbiningstsjerke")

Na de uitbreiding in 2006 is het voor iedereen weer mogelijk om op deze begraafplaats begraven te worden. De rechten op grafruimte kunnen alleen schriftelijk worden aangevraagd en deze worden uitgegeven voor de duur van 30 jaren. Aansluitend op deze periode van 30 jaren kunnen de rechten, op schriftelijk verzoek, telkens worden verlengd voor 10 jaren. De grafrust op deze begraafplaats bedraagt 20 jaren, d.w.z. dat de grafruimten na begraving daarin, binnen deze periode, niet mogen worden geroerd of hergebruikt. Elke rechthebbende van grafruimte is verplicht bij te dragen in het algemene onderhoud van de begraafplaats.
Het plaatsen van een urn is mogelijk in de daarvoor bestemde urnenmuur.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de beheerder van de begraafplaats:
Dhr. H. Boskma Boppewei 2 9271 VH De Westereen Tel. 0511-442957
Email info@begraafplaatsdewestereen.nl
www.begraafplaatsdewestereen.nl


De Algemene Begraafplaats (aan de Lange Reed)

Met ingang van 1 juli 2016 is het beheer van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Dantumadiel overgegaan naar de Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel.
Voor het grafrecht op deze begraafplaats geldt een eerste termijn van 20 jaar. Verlenging is mogelijk telkens voor 10 jaar.
Het plaatsen van een urn is mogelijk in de daarvoor bestemde urnenmuur.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de beheerder van de SBD, de heer J. Dantuma, tel. 0623949836. www.sbd.frl en het e-mail adres info@sbd.frl

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.