Home Algemeen
       
Vereniging & Bestuur

- Algemeen

- Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  Als lid van de vereniging heeft u inspraak via de algemene ledenvergadering.
Eenmaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden om met elkaar het afgelopen jaar door te nemen en beslissingen te nemen over de te volgen koers.
De contributie en de ledenkorting worden tijdens de ledenvergadering vastgesteld.
De vereniging legt [wettelijk] elke 3 jaar een Actuariële verantwoording af bij een daartoe aangewezen instelling. Waarin wordt gecontroleerd of onze financiŽle reserves voldoende zijn, zo niet dan wordt het bestuur hierop aangesproken, en moeten maatregelen genomen worden.

Ook op de jaarlijkse ledenvergadering wordt hierover verantwoording afgelegd.
Bezoekt u deze vergadering eens, hier kunt u met al uw vragen terecht en dan weet het bestuur ook wat er leeft onder de leden.

We zijn aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland en het landelijk samenwerkingsverband van Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk NARDUS.
De bonden waar deze Federatie mee samenwerkt, hebben afgesproken dat zij de uitvaart van een lid van een andere vereniging verzorgen als ware het een eigen lid. Dit wel tegen de plaatselijk geldende tarieven en regelingen. Wel wordt in deze situatie de ledenkorting van de eigen vereniging op de eindafrekening in mindering gebracht.