Home Veelgestelde vragen / FAQ
         
  Vereniging & Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  1. Moet de uitvaart verzorgd worden door De Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde om de ledenkorting te verkrijgen?

Ja, omdat wij geen verzekering zijn mogen wij geen geld uitkeren. Het woord zegt het al: u krijgt ledenkorting. De facturen van de uitvaart worden naar de vereniging gestuurd. Deze betaalt en berekend vervolgens door aan de nabestaanden minus de ledenkorting. Men heeft de vrije keuze tussen de uitvaartverzorgers welke voor de verenging werken. Mocht u, om welke reden dan ook, liever een andere bode dan is dit mogelijk. U dient dit tijdens het leven aan de vereniging te melden en alles moet via de vereniging worden kortgesloten om voor de ledenkorting en diverse andere voordelen in aanmerking te komen !

2. Ik woon niet in of in de buurt van De Westereen, komt de uitvaartverzorger dan ook bij ons?

Ja onze uitvaartverzorger verzorgt ook uitvaarten buiten ons dorp. De uitvaartverzorger komt een aantal keer langs om de uitvaart en verwante zaken met u te bespreken. Indien een uitvaart daarom praktisch gezien te ver weg plaatsvindt, wordt de uitvaart overgedragen aan een plaatselijke collega. Dit wordt altijd overlegd met de nabestaanden. Onze vereniging dient hiervan ook op de hoogte te worden gesteld. In dit geval word de ledenkorting na overlegging van een gespecificeerde nota aan de familie uitbetaald. Zie ook uitleg bij vraag 1.

3. Kan de ledenkorting ook omgezet worden in een geldelijke uitkering aan de familie?

Nee, omdat wij geen verzekering zijn mogen wij geen geld uitkeren.

4. Welke voordelen heeft een lid van de uitvaartvereniging boven een niet-lid indien beiden hun uitvaart door de vereniging laten verzorgen?

Leden hebben met name financiële voordelen. Zij kunnen gratis gebruik maken van o.a. de rijdende baar en divers equipment. Het gratis gebruik van divers materiaal op de begraafplaats in combinatie met hoge kortingen op o.a. het tarief van de bode,grafdelver en de aula . Daarnaast betalen niet-leden een standaard bedrag extra omdat ze geen lid zijn. En natuurlijk hebben alleen leden recht op de vastgestelde ledenkorting. Zie ook onder het kopje "informatie leden" waarin een kostenindicatie word weergegeven.

5. Heeft de uitvaartvereniging ook zeggenschap over de (gemeentelijke) begraafplaats of het huren van graven e.d. ?

Nee, de uitvaartvereniging heeft geen begraafplaats(en) in beheer en daarom hierover geen zeggenschap. Uiteraard volgen wij wel eventuele ontwikkelingen op dit gebied en belangrijke ontwikkelingen zullen op onze site gemeld worden.

6. Wat als de aanvullende uitvaartverzekering van de overledene aangeeft dat deze verzekeraar de uitvaart moet verzorgen c.q. alle rekeningen moet ontvangen?

Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering, met name in geval van een natura-verzekering, botst met de voorwaarden van de uitvaartvereniging. Informeer daarom naar de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Indien u dit als nabestaande pas ontdekt na een overlijden neemt u dan contact op met onze vereniging.Dit is meestal van toepassing bij Dela, Monuta en Yarden.

7. Wat kost een lidmaatschap bij Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde?

De contributie bedraagt ingaande 2024 €18,- per jaar voor personen vanaf 18 jaar bij automatische incasso. Kinderen tot en met 17 jaar zijn gratis lid, wanneer de ouder(s)-verzorgers lid zijn en mits ingeschreven. De contributie wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering vastgelegd voor het komende jaar. Zie ook bij" Info Leden"onder contributie.

8. Wat regelt de uitvaartverzorger en wat doen de nabestaanden?

Het uitgangspunt van onze vereniging is dat alles naar de wens van de overledene (indien bekend) en de nabestaanden wordt uitgevoerd. U bepaalt hierin zelf wat de uitvaartverzorger voor u doet en wat u zelf wilt doen. Dit wordt door de uitvaartverzorger met u overlegd.

9. Wat kost een graf op de begraafplaats in De Westereen ?

Dit is op te vragen bij de beheerder van de begraafplaats. Zie hiervoor ook onder kopje "begraafplaatsen". De vereniging is niet de eigenaar van de plaatselijke begraafplaatsen.

10. Hoeveel bedraagt de ledenkorting?

Ingaande 1 januari 2024 bedraagt de ledenkorting € 750,-. Het bedrag wordt ieder jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld voor het komende jaar.

11. Wat kost een uitvaart?

Voor een indicatie van de kosten van een uitvaart kunt u kijken onder het kopje "informatie leden" op deze site

12.Wanneer kan ik mijn lidmaatschap beëindigen ?

Dit kan alleen schriftelijk, voor aanvang nieuw kalenderjaar. Het lidmaatschap loopt altijd vanaf 1 januari t/m 31 december.