Home Te doen bij overlijden
       
Vereniging & Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  1. In eerste instantie dient u de (huis)arts te waarschuwen voor het vaststellen van het overlijden en tot verkrijgen van een verklaring van overlijden.

2. Vervolgens wendt u zich tot de uitvaartverzorger/ster van onze vereniging.
In overleg met de nabestaanden zal dan door onze bode van uw keuze de uitvaart of crematie worden geregeld.

3. Heeft de overledene een donorcodicil?

4. Heeft u de eventuele adressen van wie een bericht moeten hebben ?
Informeer familie, vrienden, werkgever en bekenden.

5. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.

6. Vraag om een akte van overlijden (meestal via de uitvaartverzorger).

7. Zijn er polissen van een uitvaartverzekering of een levensverzekering?
Soms zijn er oude polissen van maatschappijen die niet meer bestaan. Dit kan de vereniging kosteloos voor u uitzoeken en verzorgt hierbij ook de uitbetaling.

8. Bespreek de uitvaart met de bode.
Heeft de overledene aangegeven hoe hij zijn/haar uitvaart gewild had en staat dit ergens op papier?

9. Heeft u graven gereserveerd of aangekocht ?
Geef de documentatie hiervan aan de bode en die regelt het verder voor u. Ook de huur van een nieuw graf melden (kopen gaat niet meer)

10. Heeft u, indien aanwezig, het trouwboekje bij de hand !